Kontakty

Predajca

Názov:HESO-COM s.r.o.
IČO:34111522
DIČ:2020393100
IČ DPH:SK2020393100
Mesto:Trnava
PSČ:91701
Adresa:A. Sládkoviča 32
Telefón:033 5503003
E-mail:obchod@heso-com.sk
Kontakt:Zuzana Bíliková

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656