Predajca

Názov:HESO-COM s.r.o.
IČO:34111522
DIČ:2020393100
IČ DPH:SK2020393100
Mesto:Trnava
PSČ:91701
Adresa:A. Sládkoviča 32
Telefón:033 5503003
E-mail:obchod@heso-com.sk
Kontakt:Zuzana Bíliková
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu TT oddiel Sro, vložka č. 766/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23